Grattis på dopdagen

En av mitt livs viktigare dagar minns jag inte. Detta beror inte på någon otäck minneslucka efter en hjärnskakning. Nej, det är så enkelt att jag var för ung för att idag kunna minnas så långt tillbaka. 

Den 1 mars 1992 blev jag döpt av pastor Ingvar Ankarhamn i Alstermo Missionskyrka. Genom mitt liv har det skiftat hur jag har sett på att jag blev döpt när jag var 3 månader gammal. Under mitt konfirmationsläger var jag avundsjuk på de av mina vänner som fick gå ner i Kalmarsund för att säga sitt ja till ett liv med Jesus. Men idag är jag tacksam över att jag i hela mitt liv har fått leva med Guds löften. Det viktigaste i denna åsiktsförskjutning är att jag har fått inse att även om dopets handling är livsviktig är det lika viktigt att leva i sitt dop. Detta gäller självklart lika mycket för den som blivit döpt som tonåring, vuxen eller pensionär.

Den viktigaste bilden för mig att ta hjälp av när jag ser på dopet är äktenskapet. Två personer ger varandra vackra men tunga löften: jag ska älska dig, göra uppoffringar för dig och aldrig lämna dig, tills döden delar oss. Från att ha haft två olika liv väljer dessa två att slå ihop sina liv och leva tillsammans.

Att likna dopet av ett barn med ett äktenskap ger självklart vissa problem, och jag vill förtydliga att jag självklart inte är för barnäktenskap. Men trots denna ”brist” i bildspråket är äktenskapet en viktig bild i Bibeln för relationen mellan Gud och Guds folk.  

Med dopet är det som när två makar går in i äktenskapet och sedan aktivt väljer att uppehålla det enligt sina löften. Dopet är ett förbund, ett löfte som Gud och människan ger varandra, vilket vi aktivt måste välja att ge uppmärksamhet för att hålla levande. 

Att leva i sitt dop, att välja att vara trogen i sin relation med Gud, kan vara att fira gudstjänst, ta emot nattvard eller be en bön på morgonen. Men sedan något år tillbaka har jag också börjat fira min dopdag. Precis som jag firar min bröllopsdag vill jag fira min dopdag. Jag vill minnas och fira att jag från den dagen är född på nytt som Guds barn till ett liv tillsammans med min broder Jesus.

Vilken dag är din dopdag? Skriv in den i almanackan och se till att uppmärksamma detta på något sätt.


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Var sak har sin tid

Nu är det tid för årshögtid

Denna vecka firar Jakobsbergskyrkan i dagarna tre! Det började redan med onsdagens Lilllördag, då vår barn- och ungdomsförening Equmenia Jakobsbergskyrkan under festliga former firade årsmöte. Det fortsätter i dag, lördag, kl. 15 med församlingens årsmöte och imorgon kl. 11 avslutas och sammanfattas allt i söndagens gudstjänst med årshögtid! 

Årsmötesförhandlingar är kanske inte det vi i första hand associerar med fest och glädje. Men om man väljer att se det som en demokratins fest hamnar det kanske i ett annat ljus. Det blir då ett tecken på kyrkans öppenhet, alla människors rätt att uttrycka sin mening och påverka församlingens styre och framtid. Då finns det ännu större anledning att fira.

I morgondagens gudstjänst får vi tillsammans be för var och en som valts till att vara ledare i olika grupper och verksamheter. Vi får be för de som utsetts till att på ett särskilt sätt svara för diakoni och praktiska uppgifter i allt det som är Jakobsbergskyrkans gemenskap och uppdrag.

Gudstjänsten inleds med procession; först går nattvardstjänarna med bordets gåvor som vi ska få dela vilket inte bara påminner oss om att det är Jesus som vi följer, utan också att Jesus vandrar med oss här och nu. I processionen går också de som av årsmötena valts att leda vår församling i styrelseuppdrag, vilka representerar inte bara sig själva utan vår församlings övertygelse om att alla behövs i Guds församling!

Välkommen till dagens årsmöte kl. 15 och morgondagens gudstjänst med årshögtid kl. 11!


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Markus Landgren
Pastor och församlingsföreståndare

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)