Mission som förvandlar världen

Mission som förvandlar världen


O Guds kärlek, dina höjder
ingen jordisk kärlek når.
Kom och tag din boning bland oss,
fast det här är trångt och lågt. 

Psalm 86.1

Vi var tre personer som samlades runt nattvardsbordet. Jag tände tre levande ljus i det annars mörka kyrkorummet, adventsljuset och ljusen på nattvardsbordet, bläddrade till den första illustrationen i den stora familjebibeln från 1939. Vi samtalade om vad vi såg i Gustave Dorés nativité; om vanliga människor, och en oväntad ankomst när Gud kommer till världen i ett litet barn. Jag berättade om kyrkoårets två stora högtider, Julen och Påsken, och deras förberedelse- och efterfirningstid och att vi nu var inne i den första av de fyra adventsveckorna inför Kristi födelses fest.  Efter en timmas samtal var gymnasieungdomarna ganska trötta,  de hade ju redan haft en lång skoldag. Jag tipsade dem om läsa de två inledande kapitlen i evangeliet enligt Lukas så kunde vi prata mer om det nästa gång vi sågs. Och förresten kunde de ju när de ändå höll på läsa i Matteus kapitel 2 , om de österländska stjärntydarna. - de kom nog från ungefär samma område som ni växte upp i."


Vår kyrka vill vara ”en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” och i Equmeniakyrkans inspirationstext om Mission som förändrar världen påminns vi om Jesus ord i Johannesevangeliet när han på påskdagens kväll säger till sina efterföljare: 
- Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag erTa emot helig ande. 

Vi är alla kallade, betrodda att delta i Guds mission för världen och det är vår församlings uppgift att möta alla med kärlekens handlingar och föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor. Under decembermånad fokuserar vi på vad vi gör och vad vi tillsammans kan möjliggöra genom Equmeniakyrkans internationella missionsarbete i nästan 30 länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. På sidan Tänd ett ljus finns berättelser, vittnesbörd, bildspel och information om hur vi samverkar med nationella kyrkor, lokala församlingar och organisationer och missionsarbetet. 

Låt oss be för och offra till vårt gemensamma missionsarbete i förvissningen om att ljuset, Jesus Kristus går före oss ut i världen. Han säger genom lärjungarna även till oss: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss. (Från Tänd ett ljus-på Equmeniakyrkans webplats.)

Välkommen till Jakobsbergskyrkan i adventstid.

Markus Landgren
Pastor

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)