Uppenbarelsens ljus

Ljuset som kan förvandla


Otaliga är de människor som fått sina liv förvandlade av Jesus. I bibeln kan vi läsa om människor som på olika sätt får sina liv förvandlade och upprättade i mötet med Jesus. Jesus säger själv i Johannesevangeliet: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." (Joh 8:12). Det finns en oerhörd kraft i tron på Jesus, en kraft som sträcker sig långt bortom tiden då bibeln skrevs. Jesus lovade att vara närvarande hos sina lärjungar även efter att han togs upp till himlen igen. Och historien har visat på dess sanning.

Ibland dyker det upp berättelser om förvandlade liv som är svåra att inte beröras av. Ett nyligen uppmärksammat exempel är artisten Sebbe Staxx (Sebastian Stakset), som kanske är mest känd för sin hatretorik genom rapp-gruppen Kartellen. Han beskriver hur han genom livet upplevt ett konkret mörker i sitt liv som hade förslavat honom under många år. Men när han mötte Jesus så förändrades allt - ljuset bröt in! Hatet, drogerna och kriminaliteten byttes mot av Guds kärlek, nåd och frid. Sebastians vittnesbörd är långt ifrån unikt, men inte desto mindre starkt. 

Ibland kanske vi tror att det krävs ett exceptionellt trasigt förflutet för att kunna uppleva Jesu Kristi ljus, att hans närvaro faktiskt förvandlar på riktigt. Men så är det inte! Även de mest skötsamma människor har genom Jesus möjlighet till förvandlande kärlek. Inga människor är perfekta, alla brottas vi med något. Jesus finns idag i sin kyrka och överallt där människor öppnar sina hjärtan för honom. 
Välkommen till Jakobsbergskyrkan

David Wedegård
Pastor

Juluppropet – för en human migrationspolitik

Veckans brev är en hälsning från vår kyrkoledare Lasse Svensson angående Sveriges kristna råds pågående kampanj - "Juluppropet".
 

Bakom Juluppropet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd som tar initiativ till en nationell namninsamling med tre krav till regeringen:
– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I juni röstade riksdagen för en ny och restriktiv asyllagstiftning. Men inte bara lagen, utan också myndigheternas tillämpning har stramats åt.

I kyrkorna ser vi på nära håll hur den skärpta asyl- och flyktingpolitiken slår mot framför allt barn, unga och familjer som berövas hopp och framtidstro. Det handlar om barn och unga som riskerar att utvisas till krigsdrabbade länder och familjer som riskerar att hållas splittrade.

Var med och sprid uppropet och webbadressen www.juluppropet.se i era kanaler.

Lasse Svensson
kyrkoledare


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Gör Herrens stigar raka

En sak jag tror att vi alla kan vara överens om angående söndagens evangelietext (Luk 3:1-15) är att den inte är speciellt mysig eller lättsmält. Det är inte en text jag har sett broderad på tavlor eller tryckt på uppvaktningskort. Hur skulle det låta? "God jul ditt gamle huggormsyngel." Snarare än mysigt är budskapet till dig och mig kritiserande och utmanande. Ett budskap om att våra liv behöver rätas ut för att vi ska kunna vara Guds vittnen och ljus i världen.

Jag vet inte vad du har för relation till ordet omvändelse. För vissa kan det kanske vara ett ord förknippat med obehagliga känslor, för mig är det däremot ett av bibelns vackraste erbjudande. Att omvända sig i detta sammanhanget innebär nämligen att återvända til Gud med hjärta och själ, med hela våra liv. Omvändelsen är något vi erbjuds och behöver varje dag eftersom vi varje dag möts av frestelser som leder oss på syndens väg bort från Gud. Vilket erbjudande då att det hela tiden finns en väg tllbaka. En väg hem. En omvändelsens väg.

I en bönebok jag uppskattar börjar varje aftonbön med bönen:
          Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud.
          Och avvänd din vrede ifrån oss.
          Gud kom till min räddning.
          Herre skynda till min hjälp.


Denna bön får bli en påminnelse om vem vi vill vara hos, vem vi vill återvända till gå-ng på gång. Gud får forma våra hjärtan genom att vi erkänner: "Vi gick alla vilse som får, var och en sin egen väg." (Jes 53:6) Men vi vill återvända, vi vill vara hos Gud.

Mitt tips till dig denna veckan - ta en stund på kvällen innan du somnar, stilla dig och be med orden ovan.

Välkommen till Jakobsbergskyrkan
Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)