På väg under förändring

När jag i skrivandets stund sitter och blickar ut genom fönstret ser jag hur vårens tecken blir allt mer synliga. Träden blir allt grönare, blommorna spirar upp ur marken och solen ljus värmer allt det som varit fruset under vintern. Det är en skön tid, och för egen del är det som om livet på sätt och vis återvänder. Ju äldre jag har blivit har fåglarnas kvitter och stillheten en varm vårdagskväll blivit allt viktigare. Jag kastas mellan dåtid och nutid, mellan mina erfarenheter från tidigare år när väder och vind varit liknande, och mellan där jag just nu är! Och det är så livet vävs till en helhet; i det jag varit med om, där jag nu är och dit jag är påväg. 

I församlingen har vi anledning att vara glada över vår historia och minnas den med tacksamhet. Det finns, som alltid, en risk med att vara allt för nostalgisk - "Det var bättre förr"-mentaliteten. Men det är inte den jag skriver om just nu. För även om saker och ting upplevdes bättre förr måste vi inse var vi nu står och ta sikte mot den framtid som oundvikligen kommer mot oss. Historien ger oss klarare sikt mot framtiden och hindrar oss från att begå misstag i nutiden. Historielöshet kan vara destruktiv! Idag ser vi en församling som frodas av liv, på många områden. Och det spelar ingen roll om församlingen såg annorlunda ut för ett antal år sedan, för precis som med naturens skiftningar, skiftar också församlingens liv. Idag ser jag många knoppar på församlingens grenar. Och ger vi det bara tillräckligt mycket ljus och värme kommer livet att bryta fram ännu mer. 

"Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek", säger Jesus! Vägen för församlingen är alltid att uppriktigt visa människor kärlek. Kärleken gör att ljus och värme sprids i församlingen. I tacksamhet för det som varit men med ett uppriktigt sökande efter Guds väg framåt kan vi också nu se allt det goda som sker. I denna gemenskap har vi alla olika uppgifter, allt beroende på gåvor, erfarenheter, och olika livssituationer. Och i denna speciella blandning av människor kan vi söka en gemensam väg framåt som leder till hela livets Gud. Erfarenheter och visioner går hand i hand för en församling som ständigt är på väg. Församlingen, precis som naturen, är i ständig förändring. Men i allt detta befaller Jesus oss att älska varandra!

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

David Wedegård
Pastor

Att följa och att bli efterföljd

Vad har du för förebilder i ditt liv? Kanske har du som musiker en förebild för hur du vill låta, vems sound du vill efterlikna. Du som gillar att baka kanske har en favorit-bröd-bloggare att hämta recept och tips ifrån. Du som brinner för rättvisa kanske läser en bok av den katolska nunnan Theresa av Calcutta för att bli inspirerad av hennes arbete för de mest utsatta. På samma sätt behöver den som vill leva med Jesus ha förebilder i tron.

Som största förebild måste vi ha Jesus själv. Den rollen klarar ingen annan än Jesus av, alla andra kommer göra oss besvikna om vi förväntar oss att de klarar att vara den ultimata förebilden för oss som kristna. Det är helt enkelt inte rättvist mot någon annan att förvänta sig detta av dem. Men jag tror att vi också behöver andra slags förebilder än Jesus och även om vi inte är perfekta så kan vi, medvetna om våra brister, vara varandras förebilder. 

Ni yngre, underordna er dem som är äldst. (1 Pet 5:5) Du som vill leva som kristen behöver ta rygg på någon som vandrat med Jesus längre och lära av denne (detta behöver inte ha med ålder att göra). Detta handlar inte om att skapa någon hierarki utan är ett erbjudande om att få ta emot hjälp i sin relation med Jesus. Jag får lära mig av dig som under längre tid lärt dig höra den heliga Andes röst, av dig som getts en djupare kunskap om Guds ord. Om vi behöver förebilder för att baka surdegsbröd eller spela piano är det självklart för mig att vi också behöver förebilder även i vår efterföljelse av Jesus.

För mig har Lisa Landgren varit, och är fortfarande, en viktig förebild i Kristus. När jag som vilsen 19-åring flyttade till Sundbyberg var hon mammaledig med Lily och tog sig mycket tid för mig. Jag fick fråga saker om livet och om Jesus. Under våra många samtal hjälpte hon mig i mina funderingar och jag fick lära mig saker och ompröva saker. Jag fick se hur hon och Markus levde i sin relation med Jesus och jag fick följa efter. Lisa investerade mycket tid i mig och ibland har jag undrat hur hon och Markus orkade ha mig hängande hos sig så ofta. Men jag är tacksam att jag har fått ta rygg på Lisa och att hon har lett mig i mitt liv med Jesus.

I Equmenia Jakobsbergskyrkan har vi tre ledord vilka är basen för allt vårt arbete: Gemenskap, lärjungaskap och ledarskap. Vi tror att detta är det bästa vi kan ge till de barn och ungdomar vi möter. Vi vill både att de ska bli lärjungar till Jesus och hitta förebilder att lära sig av, förebilder som hjälper dem att leva i Kristus. Men vi vill också hjälpa dem att bli ledare, att våga låta någon annan följa dem. Till de som vandrat länge med Jesus säger Petrus: Var herdar för den hjord Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. (1 Pet 5:2-3)

I ditt kristna liv kommer det alltid finnas någon som vandrat längre med Jesus än vad du har och någon som vandrat kortare. För att vår församling ska blomstra behöver vi både våga följa någon och låta någon annan följa oss. Våga erkänna att du har något att lära dig av andra och tro på att andra har att lära något av dig. Allt för att vi tillsammans ska kunna följa vår gemensamma förebild, Jesus!

Jesus tack för att du är den gode Herden, vår första och största förebild. Hjälp oss att lära av varandra för att bättre kunna följa dig och hjälp oss vara goda förebilder för de som vill ta rygg på oss.


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)