Att följa och att bli efterföljd

Vad har du för förebilder i ditt liv? Kanske har du som musiker en förebild för hur du vill låta, vems sound du vill efterlikna. Du som gillar att baka kanske har en favorit-bröd-bloggare att hämta recept och tips ifrån. Du som brinner för rättvisa kanske läser en bok av den katolska nunnan Theresa av Calcutta för att bli inspirerad av hennes arbete för de mest utsatta. På samma sätt behöver den som vill leva med Jesus ha förebilder i tron.

Som största förebild måste vi ha Jesus själv. Den rollen klarar ingen annan än Jesus av, alla andra kommer göra oss besvikna om vi förväntar oss att de klarar att vara den ultimata förebilden för oss som kristna. Det är helt enkelt inte rättvist mot någon annan att förvänta sig detta av dem. Men jag tror att vi också behöver andra slags förebilder än Jesus och även om vi inte är perfekta så kan vi, medvetna om våra brister, vara varandras förebilder. 

Ni yngre, underordna er dem som är äldst. (1 Pet 5:5) Du som vill leva som kristen behöver ta rygg på någon som vandrat med Jesus längre och lära av denne (detta behöver inte ha med ålder att göra). Detta handlar inte om att skapa någon hierarki utan är ett erbjudande om att få ta emot hjälp i sin relation med Jesus. Jag får lära mig av dig som under längre tid lärt dig höra den heliga Andes röst, av dig som getts en djupare kunskap om Guds ord. Om vi behöver förebilder för att baka surdegsbröd eller spela piano är det självklart för mig att vi också behöver förebilder även i vår efterföljelse av Jesus.

För mig har Lisa Landgren varit, och är fortfarande, en viktig förebild i Kristus. När jag som vilsen 19-åring flyttade till Sundbyberg var hon mammaledig med Lily och tog sig mycket tid för mig. Jag fick fråga saker om livet och om Jesus. Under våra många samtal hjälpte hon mig i mina funderingar och jag fick lära mig saker och ompröva saker. Jag fick se hur hon och Markus levde i sin relation med Jesus och jag fick följa efter. Lisa investerade mycket tid i mig och ibland har jag undrat hur hon och Markus orkade ha mig hängande hos sig så ofta. Men jag är tacksam att jag har fått ta rygg på Lisa och att hon har lett mig i mitt liv med Jesus.

I Equmenia Jakobsbergskyrkan har vi tre ledord vilka är basen för allt vårt arbete: Gemenskap, lärjungaskap och ledarskap. Vi tror att detta är det bästa vi kan ge till de barn och ungdomar vi möter. Vi vill både att de ska bli lärjungar till Jesus och hitta förebilder att lära sig av, förebilder som hjälper dem att leva i Kristus. Men vi vill också hjälpa dem att bli ledare, att våga låta någon annan följa dem. Till de som vandrat länge med Jesus säger Petrus: Var herdar för den hjord Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. (1 Pet 5:2-3)

I ditt kristna liv kommer det alltid finnas någon som vandrat längre med Jesus än vad du har och någon som vandrat kortare. För att vår församling ska blomstra behöver vi både våga följa någon och låta någon annan följa oss. Våga erkänna att du har något att lära dig av andra och tro på att andra har att lära något av dig. Allt för att vi tillsammans ska kunna följa vår gemensamma förebild, Jesus!

Jesus tack för att du är den gode Herden, vår första och största förebild. Hjälp oss att lära av varandra för att bättre kunna följa dig och hjälp oss vara goda förebilder för de som vill ta rygg på oss.


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Änglarna sjunger i himlen

Inför gudstjänst med dop och medlemsvälkomnande

Äntligen! Senast vi hade den öppen var 27 mars 2016 - nu är dopgraven öppen igen. Sedan påskdagen förra året har flera barn döpts i vår församling och det är naturligtvis lika fantastiskt det, men det är något speciellt med att öppna dopgraven. Vår kyrksal får dukas om för att göra plats för dopets fest. 

Dopet genom nedsänkning visar oss några av dopets alla innebörder. Dopkandidaten sänks ner under vatten och blir sedan upprest igen. Under vatten kan vi inte andas - vattnet symboliserar hur vårt gamla liv dör. När vi blir uppresta får vi istället ett nytt liv, ett liv i Kristus. ”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.” (Rom 6:4) 

Samtidigt som vattnet påminner oss om att vi fått ett nytt och evigt liv påminner det också om Guds omsorg. Såsom vattnet omsluter den döpte omsluter Gud denne i alla livets skeden. ”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. ” (Ps 139:5)

Att få öppna dopgraven är något att vara djupt tacksam över. Jesus har genom vår församling dragit människor till sig in i kyrkans gemenskap. Tänk att vi får vara Jesu tjänare, att han låter oss uppleva hur människor tar beslut om ett evigt liv med Gud. Låt oss be att det inte ska dröja ett helt år tills vi åter igen får öppna dopgraven.

När människor vänder sig till Gud och får ett nytt liv med Jesus drar änglarna igång världens glädjefest i himlen. (Luk 15) Kom på söndag och stäm in i Guds och änglarnas glädje! 

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)