Påskens berättelse

Välkommen att uppleva påsken med
oss i Jakobsbergskyrkan! 

Söndag 9/4: 
11:00 Palmsöndagsgudstjänst

Måndag 10/4 - Onsdag 12/4:
12:00-13:00 Stillhetens rum
19:00 Passionsandakt

Torsdag 13/4: 
12:00-13:00 Stillhetens rum
19:00 Nattvardsgudstjänst

Fredag 14/4:
11:00 Långfredagsgudstjänst (se affisch)

Söndag 16/4:
11:00 Påskdagsgudstjänst

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)