Att göra tiden helig

Askonsdagen och inledningen till fastan

Nu har fastan börjat. I Jakobsbergskyrkan hade vi en kort Askonsdagsmässa för att markera fastans inledning. Vi pastorer har en tanke att göra detta till en återkommande händelse, att göra det till en tradition. Vi tror att det är bra att uppmärksamma och fira de kristna högtiderna. Människor genom århundradena har gjort det - som traditionen erbjudit - och genom det funnit en stor skatt mitt i livet. Att dela in året (att ex. fira jul, fasta och påsk), veckan (att fira gudstjänst varje söndag) och dagen (att be varje dag) i och genom den kristna berättelsen är ett sätt att göra tiden helig. Allt blir genomsyrat av Gud!

Fastan är en bra period att bli påmind om just detta; att livet är mer än födan, mer än arbetet och definitivt mer än internet och tv. Djupast sett är det Gud som ger livet stabilitet, mening och hållfasthet. Att fasta från viss mat kan vara ett sätt, att i vår tid fasta från tv och/eller sociala medier kan vara en uppfriskande erfarenhet. Kanske får vi då syn på vad det egentligen är som styr våra liv och var vår trygghet egentligen finns. 

Fastan är en tid av inre förnyelse, att åter få vända sin blick mot Gud, att få bli omsluten av Jesu nåd och att bli förvandlad av honom. Gud har så mycket han vill ge oss och säga oss, frågan är bara om vi är uppmärksamma nog för att kunna ta emot. Låt dessa veckor och dagar få bli just det; ett vaket mottagande av Gud!

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

David Wedegård
Pastor

Grattis på dopdagen

En av mitt livs viktigare dagar minns jag inte. Detta beror inte på någon otäck minneslucka efter en hjärnskakning. Nej, det är så enkelt att jag var för ung för att idag kunna minnas så långt tillbaka. 

Den 1 mars 1992 blev jag döpt av pastor Ingvar Ankarhamn i Alstermo Missionskyrka. Genom mitt liv har det skiftat hur jag har sett på att jag blev döpt när jag var 3 månader gammal. Under mitt konfirmationsläger var jag avundsjuk på de av mina vänner som fick gå ner i Kalmarsund för att säga sitt ja till ett liv med Jesus. Men idag är jag tacksam över att jag i hela mitt liv har fått leva med Guds löften. Det viktigaste i denna åsiktsförskjutning är att jag har fått inse att även om dopets handling är livsviktig är det lika viktigt att leva i sitt dop. Detta gäller självklart lika mycket för den som blivit döpt som tonåring, vuxen eller pensionär.

Den viktigaste bilden för mig att ta hjälp av när jag ser på dopet är äktenskapet. Två personer ger varandra vackra men tunga löften: jag ska älska dig, göra uppoffringar för dig och aldrig lämna dig, tills döden delar oss. Från att ha haft två olika liv väljer dessa två att slå ihop sina liv och leva tillsammans.

Att likna dopet av ett barn med ett äktenskap ger självklart vissa problem, och jag vill förtydliga att jag självklart inte är för barnäktenskap. Men trots denna ”brist” i bildspråket är äktenskapet en viktig bild i Bibeln för relationen mellan Gud och Guds folk.  

Med dopet är det som när två makar går in i äktenskapet och sedan aktivt väljer att uppehålla det enligt sina löften. Dopet är ett förbund, ett löfte som Gud och människan ger varandra, vilket vi aktivt måste välja att ge uppmärksamhet för att hålla levande. 

Att leva i sitt dop, att välja att vara trogen i sin relation med Gud, kan vara att fira gudstjänst, ta emot nattvard eller be en bön på morgonen. Men sedan något år tillbaka har jag också börjat fira min dopdag. Precis som jag firar min bröllopsdag vill jag fira min dopdag. Jag vill minnas och fira att jag från den dagen är född på nytt som Guds barn till ett liv tillsammans med min broder Jesus.

Vilken dag är din dopdag? Skriv in den i almanackan och se till att uppmärksamma detta på något sätt.


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)