Kom!

I ordspråksbokens tjugonde kapitel står det: "Styrka är de ungas stolthet, vitt hår de gamlas ära." Och visst ligger det något vackert i detta. Jag har, trots mina ringa 33 år, fått rätt så mycket gråa hår på min hjässa, men känner mig fortfarande ganska stark. Bibelns olika böcker är fulla av berättelser om människor i olika åldrar som får höra Guds röst och löften. Jesus möter både ung och gammal på samma sätt. Även om livssituationerna ser helt annorlunda ut för någon som är 5 år och någon som är 85, så är ändå kallelsen densamma - kom! Lärjungaskapet är inte något för en särskild elit, för några med vitala krafter eller bara för unga med ambitioner. Nej, lärjungaskap är en vandring som pågår hela livet. Vare sig du känner dig stark eller svag, är frisk eller sjuk, rik eller fattig, gammal eller ung, så är Gud på riktigt i ditt liv. Uppdraget ser olika ut för oss alla, men kallelsen att följa Jesus ljuder högt för var och en.

Om detta kommer söndagens gudstjänst att handla om: Lärjungaskap - genom hela livet! Det är den sista söndagen i vår serie om just lärjungaskapet. Hoppas att du kommer!

Här kommer också ett tips inför midsommarhelgen. Ta med dig en filt, och kanske familj och vänner, och cykla ut till Brukets backe för ett stort midsommarfirande. Detta är något som Jakobsbergskyrkan och Equmenia Jakobsbergskyrkan anordnar varje år, och det väntas tusentals besökare. Det finns lite lätt fika att köpa för den som önskar. Programmet börjar kl 13:00 och håller på till ungefär 16:00.

Detta är också det sista veckobrevet för den här terminen. Nästa utskick kommer i september!


Med en önskan om en välsignad och solig sommar //

David Wedegård
Pastor

Att bära och bli buren

På söndag är det den tredje av fyra gudstjänster i juni med temat lärjungaskap.

På pingstdagen inledde Gustav Gillsjö med ”Lärjungaskap - Där allt börjar”. Allt lärjungaskap börjar i mötet med Jesus Kristus och genom bejakandet av hans erbjudande att följa honom. Vi får sedan kraft och vägledning genom den heliga Anden, och vi får säga ”kom med och se” till våra medmänniskor. Att vara en lärjunge är att leva i gemenskap med Jesus och bli mer mänsklig och helare som människa.

Förra söndagen fortsatte David Wedegård utifrån rubriken "Lärjungaskap - Ett liv som förvandlar". Det handlade om mötet med Jesus Kristus som förvandlar - mig, dig och världen”. Vi påmindes om att vi alla bjudits in att vara del av Guds mission. Gud är inte intresserad av det du inte har, utan vill bara välsigna det du har.

Söndagens predikan tar sin utgångspunkt i utmaningen att dela med oss av det vi har fått. Vad innebär det att söka och möta Gud tillsammans med andra? Att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren i en gemenskap som har sitt centrum i Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden.

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Markus Landgren
Pastor

Att lämna allt till Jesus

Vi är nu inne i en serie gudstjänster med temat "Lärjungaskap". Predikan under dessa gudstjänster fokuserar på olika nyanser av vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus. På söndag handlar det om att leva ett liv som förvandlas och förvandlar. 


Equmeniakyrkan, det samfund som vår kyrka tillhör, har en vision att vara ”En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen!” Vi vill vara en kyrka med fokus på att låta människor få möta och erfara Jesus Kristus - Att det är han som leder och förvandlar allt det arbete som vi har. I det första utkastet till Equmeniakyrkans vision stod det: ”En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar - dig och världen.” Då var det någon som hörde av sig och undrade var ”Jag” tog vägen. Personen ansåg att den förvandling som sker i mötet med Jesus också innefattar ett ”jag” - det handlar lika mycket om min egen förvandling. Därför blev det - ”mig, dig och världen”. Det är inte så att människor som säger sig ha en tro på Jesus, och som går i kyrkan regelbundet, redan har uppnått den fulla förvandlingen. Nej, mötet med Jesus är att leva i kontinuerlig och konstant förändring och förvandling. Jesus kan förvandla mig och mitt liv, oberoende av hur långt jag kommit på min vandring med honom. Jesus kan förvandla dig och ditt liv, men han kan också förvandla en hel värld genom oss! Vi tror att det är fullt möjligt att möta Jesus idag, att få erfara den översvallande kärlek han har att ge oss här och nu. Det mötet har potential att förvandla allt!

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

David Wedegård
Pastor

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)