Pengar och kyrkan

En del som har rört sig i kyrkliga sammanhang en tid kanske vet att Jesus har sagt något om pengar, men få kanske har grepp om att det är ett av de främsta ämnena han pratar. Det Jesus varnar för är att kärleken till pengar har en förmåga att snärja människor på ett sätt som drar hela vårt liv bort från Gud. Men samtidigt kommer vi inte undan ekonomin. Det finns alltid en risk att pengar blir en avgud, men alla kristna är kallade av Gud att vara goda förvaltare. Pengar kan också vara till stor välsignelse när de används på ett klokt och välsignat sätt. 

Församlingen i Jakobsbergskyrkan har en ekonomi som grundar sig på att människor ger av sina pengar. Församlingens liv beror naturligtvis inte på pengar, men pengarna ger möjligheter att fortsätta med allt det arbete vi gläds åt och att bära vidare den inspiration vi känner över allt som händer för olika åldrar i vår kyrka. Vi får bära vår församlings ekonomi tillsammans - var och en efter sina möjligheter. Pengarna gör det bland annat möjligt att ha pastorer och diakon anställda, de går till upprätthållande av en kyrkobyggnad, till olika sorters verksamheter i kyrkan - diakoni- och musikverksamhet, språkcafé med mera, med mera... Allt detta är mycket välsignat och vår bön till Gud är att detta ska få fortsätta i många år till. 

Nu måste vi dock se sanningen i vitögat. Församlingens ekonomi är just nu mycket ansträngd och behöver få in mer pengar för att framtiden ska vara hållbar. Vi behöver din gåva!
 

ETT ENKELT SÄTT ATT GE

Under oktober månad satsar Equmeniakyrkan nationellt (den kyrka som Jakobsbergskyrkan tillhör) på att fler ska ansluta sig till kyrkoavgiften. Det är en möjlighet för den som önskar att ge 1% av sin årsinkomst som dras direkt från din skattsedeln. Detta är ju såklart helt frivilligt, men det är ett bra sätt att vara med och bidra till den församling man tillhör samt de församlingar som är i behov av stöd. Så här fördelas pengarna:
68 procent går direkt till den församling som du själv väljer, 19 procent går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar. 3 procent är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften. 

Om du redan ger kyrkoavgift till Svenska kyrkan går det bra att ha dubbel kyrkoavgift. Prata med församlingens kassör, Ulf Axelsson, eller församlingens ordförande, Håkan Bryngelsson om du har frågor om hur du ansluter dig. Du kan också tala med någon av församlingens anställda. Du kan hitta anslutningsformulär på kyrktorget i kyrkan eller på Equmeniakyrkans hemsidaFör den som vill läsa mer om kyrkoavgiften kan man klicka här!

Det finns givetvis många andra sätt att ge till församlingen. Man kan ge kontanter i kollekten i varje gudstjänst, man kan månadsvis ge genom plus- och bankgiro eller skicka en gåva med mobiltelefonen via Swish.

Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55

Som pastor uppmuntrar jag till ett genomtänkt och regelbundet givande.Dels för att det ger församlingen en stabil ekonomi som är lättare att planera, men också för att det tillhör det kristna livets vandring. Det handlar inte om hur stor summan är! Livssituationer varierar och med det också förmågan att bidra ekonomiskt. Att ha ett genomtänkt givande är att vare sig ge för lite eller för mycket. Paulus skriver i 2:a Korinthierbrevet 8:12 så här: "Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har."
 

VAD SOM ÄR VIKTIGAST

Viktigast av allt är att du ALLTID är välkommen till kyrkan alldeles oavsett. Att höra till församlingens gemenskap handlar inte först och främst om att ge eller vara engagerad i olika verksamheter. Istället handlar det om att vara innesluten i församlingens omsorg och förbön och att dela hela kyrkans uppdrag i Jakobsberg och i världen. 


David Wedegård
Pastor

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)