Träffpunkt Kvarnplan

Gemenskap och vänskap

Onsdageftermiddagar klockan 13:00-15.30 är mötesplatsen Träffpunkt Kvarnplan öppen i kyrkans entré. Träffpunkten startade 2005 som svar på en utmaning från Järfälla kommun. Innehållet i verksamheten är samvaro, servering och en liten musikstund. Samvaron och gemenskapen är det centrala och syftet med Träffpunkten är ytterst att motverka den ensamhet många människor, inte minst äldre, lever i. Ett trettiotal personer kommer varje gång och flera bidrar med exempelvis diktläsning. Människor leds många gånger via Träffpunkten in i nya sammanhang och uppgifter och nya vänskapskontakter knyts.

Träffpunkt Kvarnplan är ett exempel på Jakobsbergskyrkans diakonala arbete. För mer information om vårt arbete och kontakt, tryck här!

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)