Hemgrupper

Ett erbjudande till dig som vill lära känna församlingen

Vi rekommenderar dig som är ny, nyfiken, ny medlem eller gammal i gården att hitta en liten grupp där du kan dela tron och lära känna andra mer. Just nu arbetar församlingen med att skapa en möjlighet för alla att delta i hemgrupper. En hemgrupp är en öppen gemenskap där alla personligheter är välkomna. Man samlas regelbundet i hemmen för att dela vardagens glädje och bekymmer, be tillsammans och ha en närmare gemenskap än vad som är möjligt i en gudstjänst. Vi som arbetar i kyrkan hjälper dig att hitta in i en grupp eller vara med att starta en ny. Vill du veta mer, kontakta någon av oss anställda!

Markus Landgren, David Wedegård, Inger Briselius

Kontaktuppgifter till personalen hittar du här!

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)