Vår historia

En snabb resa genom hundra år...

Församlingen bildades 1913 som en ekumenisk förening för predikoverksamhet och söndagsskola. 1919 tillkom en syförening och en ungdomsförening, och året efter en juniorförening. 1920 ombildades också föreningen till en missionsförsamling och anslöts till Svenska Missionsförbundet.

Man samlades från början i Kallhälls skolhus och i hemmen. Åren 1917-1926 ställde Bolinders Verkstads AB en missionssal till förfogande. Därefter byggdes ett eget missionshus på Sollentuna häradsallmänning 1928. 

1925 bildades en krets i Jakobsberg, som samlades i Aspnäs gamla skolhus. En villa inköptes 1948 och inreddes till möteslokal. 1970 invigdes så Jakobsbergskyrkan, som därmed blev församlingens huvudlokal. 

Efter att ha fått förlita sig på predikohjälp från distriktsföreningen kunde man 1930 anställa sin första egna pastor. År 1973 anställdes den första ungdomspastorn, och 1980 den första diakonen. 

Församlingens ungdomsverksamhet organiserades 1957 i ”SMU i Järfälla” under ledning av ett ungdomsråd och följande år tillkom scoutverksamheten. Sommarverksamheten vid Bruket inleddes 1976 och året efter öppnades dagkoloniverksamheten där.

I slutet av 70-talet började utvecklingen mot en mera multietnisk församling och 2002 blev Evangeliska församlingen i Kirkuk, Irak, vänförsamling.

Hösten 2005 öppnade Träffpunkt Kvarnplan. Ett lokalt samverkansavtal med Svenska kyrkans församling i Järfälla trädde i kraft 2008.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)