Gudstjänstordning

I Jakobsbergskyrkan följer vi i regel den rytm som finns inom många kyrkotraditioner. I Equmeniakyrkans kyrkohandbok talar man om fyra flöden i gudstjänten: Samling - Ordet - Delande - Sändning.

De fyra gudstjänstflödena följer en rytm som känns igen i många sammanhang.
Det skapar delaktighet både för dem som är vana att gå i kyrkan och för dem
som inte är det. Vid Samlingen hälsar vi på varandra och förbereder oss på att
fira gudstjänst. De centrala delarna i gudstjänsten är Ordet och Delande. Genom
Ordet möter vi Guds tilltal. I Delande fördjupas gemenskapen med Gud och andra.
Till sist avslutas gudstjänsten med Sändningen; vi bryter upp och återvänder till
vardagen.


I det inledande flödet - Samling - riktas våra hjärtan mot Gud. Församlingen inbjuds att överlåta sina liv i Guds händer. Vanligtvis använder vi oss av en bön där syndens fulla konsekvenser tas på allvar, både den synd som vi själva gjort oss skyldiga till men också den som vi drabbats av:

Gud, med dig kan vi dela allt.
Därför berättar jag nu om det som gör
ont och det som jag ångrar.
Jag har sårat andra
och andra har sårat mig.
Jag delar också det som gör mig rädd.
Lyssna till mina tysta tankar.

I början av gudstjänsten ryms också många av de riter kyrkan har: Dop, barnvälsignelse, konfirmation, parentation och välkomnande av nya medlemmar.

I gudstjänstens andra flöde - Ordet - står Guds ord i centrum. Vi läser vanligtvis en till tre texter hämtade från söndagens evangeliebok, från det tema som varje söndag är tilldelat. Det är en text från Gamla testamentet, en epistel(brev)text och en från något av de fyra evangelierna. Vanligtvis predikar någon av församlingens pastorer. Predikan har som sin funktion att hjälpa församlingen att förstå sina liv i ljuset av bibelns texter och berättelser, hur den kristna tron, med Jesus Kristus i centrum, tar sitt uttryck idag.

I gudstjänsten tredje flöde - Delande - ryms ett svar på det tilltal som predikan ger. Delandet har sin grund i firandet av Herrens heliga måltid, nattvarden (bordets gudstjänst). Nattvarden är ett mysterium, där Jesus själv har lovat att konkret vara närvarande i sin kyrka. Vi får ta del av brödet och vinet som representerar Jesu kropp. I denna måltid ger Jesus av sig själv till oss och vi erkänner genom vår tro att vi också tillhör honom. Nattvarden är ett mottagande av Jesus själv, men också ett mottagande av alla dem som firar nattvarden. I Jakobsbergskyrkan firar vi i regel nattvard den första söndagen varje månad, men fler tillfällen tillkommer. Under tiden som nattvarden delas ut i församlingen finns det också andra sätt att uttrycka sin bön - genom att tända ett ljus i vår ljusbärare, söka personlig förbön eller skriva ner sin bön på ett papper som sedan lyfts upp i förbönsstunden efter utdelandet. I de gudstjänster då nattvard inte firas ges det också tillfälle för allt detta, en naturlig och viktig rörelse i kyrkorummet. Det är den stund vi delar våra liv med Gud och varandra.

I den avslutande delen - Sändning - sänds församlingen ut i vardagen styrkta av att ständigt vara i Guds-tjänst. Handboken säger:

Församlingen är en del av Guds mission i världen och utmanas att vara
delaktig i denna genom vittnesbörd, tjänst och en vidgad gemenskap.

 

Hela gudstjänsten genomsyras av sången och musiken. Vi tror att Gud är fri att tala till oss genom vitt skilda uttryck - genom sång och musik, genom tystnad, genom Guds ord och genom nattvarden. I allt detta inbjuds församlingen att delta - gudstjänst är något vi gör tillsammans!


 

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)