Förbön

<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/b/1/embed?height=600&amp;wkst=1&amp;bgcolor=%23FFFFFF&amp;src=jakobsbergskyrkan%40gmail.com&amp;color=%2342104A&amp;ctz=Europe%2FStockholm" style="border-width:0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)