Buss till gudstjänster sommaren 2018

 

Från den 1 juli till den 19 aug firar Jakobsbergskyrkan gemensamma gudstjänster med Järfälla församling. För att underlätta resan anordnar kyrkorna en bussresa till och från respektive kyrka. För att ta del av vilken söndag och vilken kyrka som är aktuell se kalendariet. 

FÖRE GUDSTJÄNST

1. Bussen går från Jakobsbergskyrkans parkering söndagar kl 10:30 de söndagar som vi firar gudstjänst i någon av Järfälla församlings kyrkor, förutom den 15/7 då vi firar gudstjänst i Maria kyrka.
2. Bussen går från den av Järfälla kyrkor söndagar kl 10:30 som ska fira tillsammans med Jakobsbergskyrkan.

EFTER GUDSTJÄNST

Bussen går till Brukets sommarcafé efter gudstjänsten i den aktuella kyrkan. Den 19/8 går det ingen buss till Bruket. Istället är det picnic i Kalleidohill, tag med till dig själv och så det räcker till någon mer.

EFTER KYRKFIKA PÅ BRUKET

Bussen går tillbaka till Jakobsbergs station samt till den kyrka gudstjänsten firades i.

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)