Gudstjänst

- En mötesplats mellan himmel och jord

I gudstjänsten vill vi att varje kyrkobesökare skall finna ett rum både för sitt sökande och för sin tro, som kan se olika ut. Vi vill att människor i olika åldrar får möta ett tilltal utifrån den egna situationen och skiftande livserfarenheter. Genom att olika människor medverkar med sång, musik eller livsberättelser, pekar församlingens gudstjänster på den mångfald av människor vi vill skall rymmas i församlingens gemenskap. Oftast predikar någon av kyrkans pastorer i gudstjänsterna. Ibland inbjuds präster eller pastorer från andra
församlingar att predika.

Gudstjänster firas i regel varje söndag kl 11.00 hela året. Under t ex jul- och nyårshelgerna samt under sommarperioden samplaneras gudstjänsterna med Järfälla församling (Svenska kyrkan)
Läs också om Barnens Gudstjänst.

Varmt välkommen!

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)