Träffpunkter

Gemenskap med Gud och varandra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att känna sig hemma tillhör ett av livets villkor! Att ha människor runt omkring sig som bryr sig och
som skapar mening med livet är bland det viktigaste i en människas liv. Vi önskar att vår
församling skall vara en sådan plats där människor hittar ett hem, där vänskap och gemenskap
står i centrum. Gemenskapen med Gud skapar en säker grund i livets alla skeenden, men vi tror
också att Gud är närvarande när vi umgås tillsammans. 

Alla kyrkans verksamheter skall präglas av detta och vi vill skapa utrymme för att människor
ska hitta en gemenskap som håller i vått och torrt. Om det är genom församlingens centrum, i 
Gudstjänsten, eller genom kyrkokören så hoppas vi att du ska finna ditt andra hem. 

Gudstjänst

Genom ett par tusen år har söndagen varit dagen då kristna samlas för att fira gudstjänst. Det har en speciell innebörd, då det var denna dag då Jesus uppstod från döden. Varje söndag kan därför ses som en liten påskdag (påsken är kristendomens största högtid då vi minns Jesu död och uppståndelse).

I Jakobsbergskyrkans gudstjänster vill vi att varje deltagare skall finna ett rum både för sitt sökande och för sin tro. Vi önskar att människor i olika åldrar och från olika bakgrund skall möta en öppen famn och ett tilltal som tar livets alla erfarenheter på allvar. Vi vet att människor har olika erfarenheter med sig när de kliver in genom kyrkans dörrar och vill ge utrymme både för glädje och sorg, tacksamhet och oro, tro och tvivel. I gudstjänsterna öppnar vi både för Guds tilltal och vår egen bön.

Genom att olika människor medverkar på flera sätt pekar församlingens gudstjänster på den mångfald av människor vi vill skall rymmas i församlingens gemenskap. Oftast predikar någon av kyrkans pastorer i gudstjänsterna. Ibland inbjuds präster eller pastorer från andra församlingar att predika.

I Jakobsbergskyrkans församling firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00 hela året. 
Under jul- och nyårshelgerna samt under sommarperioden genomför vi gudstjänsterna tillsammans med Järfälla församling (Svenska kyrkan).

Läs också om Barnens Gudstjänst.

Varmt välkommen!


 

Ny hemsida!

Äntligen! Nu har Jakobsbergskyrkan en ny hemsida! Under hösten kommer hemsidan att fyllas med mer information om alla de verksamheter som pågår i Jakobsbergskyrkan. Så håll utkik och gör gärna Jakobsbergskyrkan till din nya startsida. 

Välkommen!

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)