Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v. 22

Följ med och se...

Kallelsen till Guds rike


När jag var lite yngre gick jag omkring med ett armband som bar den symbol som ni ser på bilden ovan. Det kan tyckas vara lite underligt att man som tonåring går omkring med ett tecken av en fisk runt handleden, särskilt när man inte alls har något intresse av fiske. Men tecknet rymmer en stor hemlighet. Tecknet heter Ichtys, och kommer av det grekiska ordet ἸΧΘΥΣ som betyder fisk. Men detta ord är också en akronym: varje inledande bokstav står också för något mer - Ι  (Ἰησοῦς - Jesus), Χ (Χριστὸς - Kristus), Θ (Θεοῦ - Guds), Υ (Υἱὸς - Son), Σ (Σωτήρ - räddare/frälsare) = Jesus Kristus, Guds son, frälsare. 

Under en tid då kyrkan led av förföljelse använde sig de kristna av ett hemligt tecken som avslöjade att de tillhörde och följde Jesus Kristus. Det var så man kunde avgöra vem som var vän och vem som var fiende: En person som trodde på Jesus ritade den första bågen på fisken på marken, och om den andra personen sedan ritade den andra bågen så kunde de se varandra som troende syskon. 

Detta kan också stå som en bild för det kristna livet. Det finns tecken och symboler som rymmer mycket mer än vad vi förmår ta in. På söndag firar vi Herrens måltid tillsammans, och det är den starkaste symbolen för det kristna livets djup och innehåll. Det är den nya gemenskapens måltid, ett föregripande av Guds rike på jorden. När kyrkan firar Herrens måltid står hela församlingen som en symbol mitt i världen för vad Guds rike innebär - ett liv i sann kärlek och gemenskap, både med varandra och med Gud. 

Herrens måltid, eller nattvarden, har kallats för "färdkost". Det går inte att läsa sig till en förståelse av vad den innebär, det måste erfaras. Erfarenhet får vi på vår resa genom livet och den formar oss på ett för oss var och en unikt sätt. Och sådan är också Jesu kallelse till oss: "Följ med och se!" (Joh 1:39). Att följa med för att se är en inbjudan till erfarenhet, att få uppleva på nära håll vem Jesus är. Alla böcker och intressanta argument i världen kan inte ersätta denna erfarenhet. Livet med Jesus Kristus är en resa genom både karga landskap och frodiga marker. Både i glädjen och sorgen behöver vi denna reskost för att på ett tydligare sätt - genom symboler och handlingar - få upp ögonen för den djupa kärlek och vänskap som Jesus Kristus, Guds Son, frälsaren, kallar oss till.

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

David Wedegård
Pastor

 

Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v.21

Trefaldighetstiden

- Den extraordinära vardagen

På Heliga Trefaldighets dag bad vi den trinitariska bönen ”Tack Gud för att du har skapat oss, Tack Jesus för att du har räddat oss, Tack Helige Ande för att du ger oss kraft. (En bön som beds i inledningen av varje Barnens gudstjänst i Jakobsbergskyrkan.)


Kyrkans stora festtider - Julen, påsken och pingsten - ligger bakom oss och vi är äntligen inne i Trefaldighetstiden som med sina upp till tjugofem söndagar ”efter trefaldighet”  utgör nästan halva kyrkoåret.

Genom trefaldighetstidens olika teman blir vi påminda om hur Gud visat sig genom Fadern - vårt och hela tillvarons upphov - och Sonen - genom vilken Gud blivit människa och stigit in i denna världen,  och genom Anden - Jesus hos oss nu, som leder oss och hela kyrkan i Guds mission

Trefaldighetstiden är en tid där det vi upplevt från advent till pingst får landa i vårt eget vardagsliv. Den  liturgiska färgen är grön och symboliserar växande och mognad. 

En del av våra kristna bröder och systrar kallar perioden efter pingst för ”ordinary time” och andra numrerar söndagarna ”efter pingst”. För mig fångas något av trefaldighetstidens betydelse genom en kombination av de båda; hur efter pingstens Andens närvaro och kraft förmår förvandla det ordinära. Trefaldighetstiden handlar om det kristna vardagslivet, ett liv i gemenskap med den treenige Guden.

Första söndagen efter trefaldighet handlar om det kristna livets början; Det heliga dopet genom vilket vi inlemmats i kristus. I Equmeniakyrkans nyutkomna handbok står det att Dopets nåd verkar i Guds församling och visar på Guds omsorg och trofasthet (s.117). I söndagens gudstjänst får vi var och en möjlighet till en särskild påminnelse om detta det genom dopförnyelse. 

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Markus Landgren
Pastor

Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v. 20

Religion - Relation

Kristen tro stavas "relation"Vi har precis avslutat pingstens högtid då kyrkan firar sin födelsedag - den heliga Anden sänds av Fadern för att vägleda människan till Sonen. Det är ett mäktigt drama som har utspelat sig för oss som besökt en och annan gudstjänst under pingsten. Det är en märklig Gud som gett sig själv till känna för världen, en Gud som är en men ändå tre - Fader, Son och Ande. Det är logiskt helt ogreppbart och motsägelsefullt, men kyrkans erfarenhet vittnar om dess sanning. Gud är i sig själv en relation mellan tre. Gud är relation! Att då som människa vara skapad till Guds avbild leder oundvikligen till att människan också har ett grundläggande behov av att vara relationell. Vi människor är sociala varelser som behöver varandra - ensamhet kan vara bland de värsta en människa drabbas av. 

Den heliga Anden drar människan in i Guds relation. Kristen tro är alltså inget mindre än relation - relation med Gud och med varandra. I Romarbrevet 8:15-16 står det: "Ni har fått en ande som ger söners (och döttrars) rätt så att vi kan ropa: 'Abba! Fader!' Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn." Som kristna står vi genom den heliga Anden i en ny relation till Fadern. Vi kan kalla honom för Abba, Pappa! Abba uttrycker ett mycket intimt förhållande mellan den troende och Gud. Relationen är högst påtaglig. Men i och med detta står vi också i ett nytt förhållande till varandra i församlingen. Vi är Guds barn och är syskon. Den kristna relationen sträcker sig alltså både vertikalt och horisontellt. Religionen pekar bara mot en förtjänande relation i vertikal riktning, Relationen har långt fler dimensioner. 

Gud är Fader, Son och Ande, och vi är inbjudna att också få ta del av denna gudomliga relation. 

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

David Wedegård
Pastor

 

(Om du vill börja prenumerera på Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev hittar du länken längst ner på sidan)

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)