Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v.26

Domine quo vadis?

Inför den SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

Tema: Efterföljelse

Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt.
I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag.

Så inleds Equmeniakyrkans strategiska plattformett dokument som utifrån utifrån de fyra ledorden 
Följa – Möta – Tjäna – Lära anger förhållningssätt för hur vi som kyrka vill leva i vår kallelse (Läs gärna dokumentet i sin helhet.) I morgondagens gudstjänst får vi stanna upp inför det första ledordet, erinra oss om Jesu personliga tilltal till just dig och mig när han säger ”Följ mig”.

Evangelietexten från Matteus är som alltid utmanande och i mötet med Ordet får vi både som enskilda och som församling fråga oss på vilket sätt vi bär vårt kors? Men i vår bön och vilja till efterföljelse har vi också möjlighet att fråga Jesu själv  - som italienska konstnären Annibale Carracci (1560-1609) lät Petrus fråga i målningen "Domine, Quo Vadis - Herre, vart är du på väg? " och sedan be om kraft och villighet att gå på den vägen. 

Gemensamma Gudstjänster med Järfälla församling
I morgon går vi in i en period om åtta söndagar då vi får fira gemensamma gudstjänst med Järfälla församling. Liksom förra året kommer vi att använda oss av agendan ”Gemensam mässa i kyrkogemenskap” vars baksida ger oss en god bön inför söndagen. 

Låt vår gemenskap och vårt hus
din kärlek spegla, och ditt ljus
och led oss på vår levnadsstig
fram till vårt rätta hem hos dig (Sv.Ps. 294 vers 7)


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Markus Landgren
Pastor

Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v. 25

 

Midsommar


I snart 40 år har ungdomsföreningen (idag Equmenia Jakobsbergskyrkan) tillsammans med församlingen anordnat ett midsommarfirande vid Brukets backe strax intill Görväln. I det perspektivet är det lätt att bli lite ödmjuk inför uppgiften. Ett stort antal människor har under årens lopp engagerat sig för att Järfälla ska ha ett ordentligt och bra midsommarfirande att komma till. Stigarna har trampats upp av de som haft en vision för bruket som plats och för de personer som besökt den. Inte nog med att midsommarfirandet i sig drar mellan 2000-3000 personer, församlingen och Equmenia Jakobsbergskyrkan ordnar också dagkollo och zafari varje år. Barn och vuxna har i generationer präglats av denna plats, och Jakobsbergskyrkan får en unik möjlighet att bidra med all positiv glädje som ryms i församlingens gemenskap.

Kyrkan är kallad att "gå ut"! Det finns alltid en risk för att en grupp människor som funnit en speciell väg att ägna sig åt självupptaget navelskåderi. Kyrkan måste alltid akta sig för denna frestelse. Vi ska gå ut, utanför våra väggar för att se och tjäna alla människor. I allt praktiskt arbete som omger midsommarfirandet är det också lätt att tappa blicken för varför vi gör som vi gör. Vi gör det därför att det är vår kallelse! Gå ut - säger Jesus, och vi följer honom till foten av Brukets backe för att tjäna människor i Järfälla kommun. I grunden gör vi det därför att "Kristi kärlek lämnar [oss] inget val" (2 Kor 5:14) - vi bjuds in och vi kan inte motstå att gå. Guds kärlek driver oss ut, utanför oss själva, till en värld som så längtar efter gudomlig kärlek och nåd. I detta står vi nu, vid midsommarstången, och vi gör det i god vetskap om att andra förstått och vi får följa i deras spår.

Välkommen till Bruket på midsommarafton!

David Wedegård
Pastor

Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v. 24

 

Döm inte!

 

Isak Syriern levde under 600-talet och var under en tid biskop i Nineve, där dagens Mosul i Irak är beläget. Hans biskopstid varande inte särskilt länge, bara några månader. Sedan vandrade han österut och slog sig ner i de ökenlika trakterna. Isak Syrierns liv har fått konsekvenser för kyrkans liv genom århundradena, inte minst därför att han var en radikal ekumen. I en tid då starka krafter bröt sönder kyrkans enhet mellan öst och väst och då även den Islamiska erövringen bredde ut sig, i denna tid kände Isaks undervisning inga gränser. 

En dag samlade Isak sina lärjungar och frågade dem: "Hur vet man att man har ett rent hjärta?". Ingen vågade svara. Efter en stund svarade Isak själv på sin fråga: "När man inte längre betraktar någon enda människa som besudlad och oren, då vet man att man har ett rent hjärta!" Isaks svar hjälper oss att få syn på den obegränsade kärlek som Gud känner till alla människor. Den ryggar inte tillbaks för det mörka och onda i tillvaron men fram träder verkligheten av människan som Guds avbild - en sann ikon!

Synden förvränger människan som skapad till Guds avbild, men nåden förvandlar och återställer. Det kan vara lätt att döma en annan människa för att hon inte beter sig som jag, eller tror som jag, eller syndar som jag. Men det kristna vittnesbördet handlar om att låta allt ligga i Guds händer. Det är inte vår uppgift att döma om en människa är oren eller inte, domen är helt och hållet i Guds händer. Vår största förebild i detta är givetvis Jesus själv! När makthavarna hade spikat upp honom på korset säger han i en bön: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör." Till och med i våldsam och grym blodsutgjutelse ber Jesus om nåd för dem som begår brottet. 

Jag är medveten om att detta är svårt. Staden där Isak Syriern var biskop, Nineve, dagens Mosul i Irak, är en plats där människor idag lider. Det var även ett konfliktområde på Isaks tid. Som lärjungar till Jesus Kristus får vi söka det som Isak Syriern verkar ha funnit - att få Guds nådefulla och kärleksfulla ögon för alla människor, där ingen är hopplöst förlorad och dömd på förhand. 


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

David Wedegård
Pastor

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)