Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v. 27

”Detta är min älskade son. Lyssna till honom.”

Inför Kristi förklarings dag

Orden ovan är Faderns ord till Petrus, Jakob och Johannes (Mark 9:7) men är också en utmaning till vår församling idag. Vi har berättelser om Jesus nedskrivna i nya testamentet och vi utmanas av Faderns ord att leva med dessa berättelser. 

Jesu ord och handlingar är upplyftande och befriande men också utmanande och svåra. Vi misslyckas i vårt försök att följa efter honom och blir kanske stötta när våra liv ifrågasätts av hans undervisning. Men att lämna dessa berättelser i ett dammigt hörn är inget alternativ för kyrkan eftersom hon är kallad att vara Jesu händer och fötter på jorden. För att vara det måste vi ta reda på vart hans fötter vill gå och vad hans händer vill utföra. Vi har inget annat val än att fortsätta brottas med berättelsen om Jesus!

För mig är det absolut viktigaste mötet med Jesus det vi tillsammans går in i under gudstjänsten i bibelläsning, predikan, böner, sånger och nattvard. Församlingen, som är Kristi kropp, är för mig den absolut viktigaste platsen att möta Jesus, men vi behöver också andra möten med dessa berättelsen och de kan ske på olika sätt.

För vissa är en fysisk Bibel ett självklart val tillsammans med en bibelläsningsplan eller något annat system som hjälpmedel i läsningen. Men för andra är det inte självklart att sätta sig med en fysisk Bibel för att läsa. Som tur väl är kan vi alla med våra olika personligheter hitta sätt att leva med berättelsen om Jesus. 

För den som gärna läser, men också är på språng, går varje smartphone att förvandla till en Bibel genom att ladda ner YouVersions app Bibeln. Förutom att placera hela Bibeln i din ficka serverar även denna app varje dag en bibelvers och ger möjlighet att följa olika bibelläsningsplaner.

Är du den som hellre lyssnar än läser finns det utmärkta sätt för dig att leva närmre berättelsen om Jesus. Bibeln talar är en app där hela nya testamentet är inläst som ljudfiler, nu kan kvällspromenaden eller bussresan förflytta dig in i berättelsen. Vill du inte bara höra bibelordet utan även några tankar om det är appen Pray as you go precis vad du behöver.

Med en önskan om en sommar med många olika möten med Jesus.

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v.26

Domine quo vadis?

Inför den SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

Tema: Efterföljelse

Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt.
I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag.

Så inleds Equmeniakyrkans strategiska plattformett dokument som utifrån utifrån de fyra ledorden 
Följa – Möta – Tjäna – Lära anger förhållningssätt för hur vi som kyrka vill leva i vår kallelse (Läs gärna dokumentet i sin helhet.) I morgondagens gudstjänst får vi stanna upp inför det första ledordet, erinra oss om Jesu personliga tilltal till just dig och mig när han säger ”Följ mig”.

Evangelietexten från Matteus är som alltid utmanande och i mötet med Ordet får vi både som enskilda och som församling fråga oss på vilket sätt vi bär vårt kors? Men i vår bön och vilja till efterföljelse har vi också möjlighet att fråga Jesu själv  - som italienska konstnären Annibale Carracci (1560-1609) lät Petrus fråga i målningen "Domine, Quo Vadis - Herre, vart är du på väg? " och sedan be om kraft och villighet att gå på den vägen. 

Gemensamma Gudstjänster med Järfälla församling
I morgon går vi in i en period om åtta söndagar då vi får fira gemensamma gudstjänst med Järfälla församling. Liksom förra året kommer vi att använda oss av agendan ”Gemensam mässa i kyrkogemenskap” vars baksida ger oss en god bön inför söndagen. 

Låt vår gemenskap och vårt hus
din kärlek spegla, och ditt ljus
och led oss på vår levnadsstig
fram till vårt rätta hem hos dig (Sv.Ps. 294 vers 7)


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Markus Landgren
Pastor

Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v. 25

 

Midsommar


I snart 40 år har ungdomsföreningen (idag Equmenia Jakobsbergskyrkan) tillsammans med församlingen anordnat ett midsommarfirande vid Brukets backe strax intill Görväln. I det perspektivet är det lätt att bli lite ödmjuk inför uppgiften. Ett stort antal människor har under årens lopp engagerat sig för att Järfälla ska ha ett ordentligt och bra midsommarfirande att komma till. Stigarna har trampats upp av de som haft en vision för bruket som plats och för de personer som besökt den. Inte nog med att midsommarfirandet i sig drar mellan 2000-3000 personer, församlingen och Equmenia Jakobsbergskyrkan ordnar också dagkollo och zafari varje år. Barn och vuxna har i generationer präglats av denna plats, och Jakobsbergskyrkan får en unik möjlighet att bidra med all positiv glädje som ryms i församlingens gemenskap.

Kyrkan är kallad att "gå ut"! Det finns alltid en risk för att en grupp människor som funnit en speciell väg att ägna sig åt självupptaget navelskåderi. Kyrkan måste alltid akta sig för denna frestelse. Vi ska gå ut, utanför våra väggar för att se och tjäna alla människor. I allt praktiskt arbete som omger midsommarfirandet är det också lätt att tappa blicken för varför vi gör som vi gör. Vi gör det därför att det är vår kallelse! Gå ut - säger Jesus, och vi följer honom till foten av Brukets backe för att tjäna människor i Järfälla kommun. I grunden gör vi det därför att "Kristi kärlek lämnar [oss] inget val" (2 Kor 5:14) - vi bjuds in och vi kan inte motstå att gå. Guds kärlek driver oss ut, utanför oss själva, till en värld som så längtar efter gudomlig kärlek och nåd. I detta står vi nu, vid midsommarstången, och vi gör det i god vetskap om att andra förstått och vi får följa i deras spår.

Välkommen till Bruket på midsommarafton!

David Wedegård
Pastor

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)