Inför söndagens gudstjänst

Nådens gåvor

Inför TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET  

Söndagens texter riktar tankarna mot kyrkan som kristi kropp med många lemmar, som i sin tur har olika funktioner och uppgifter.

Hur "förvaltar" vi nådens gåvor? 
Vad innebär nådens gåvor för "tro och liv"?


Bön:
Enhetens Gud,
vi tackar dig för vår församling
och för människors olika gåvor.
Hjälp oss att leva förenade med Kristus
vända mot världen
och öppna för varandra. 
I Jesu namn.
Amen. 
Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Markus Landgren
Pastor

Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v. 29

 
Nils Bolander, som i och med sitt inträde som Biskop i Lunds stift skriver sitt herdabrev, inleder på detta vis: 

Jag ville vara en enkel rörflöjt,
som blåser Guds melodi.
Jag ville vara ett svällande segel
med Andens stormvind i,
en namnlös röst, som nödgar och ropar,
ett skallande skördeskri.
Vem jag är spelar ingen roll,
mantalsskrivningsort kvittar lika,
bara mitt enkla, mitt fattiga liv 
kunde Guds godhet predika.

Trots att Nils Bolander nu på många sätt har makt genom sina ord vet han innerst inne att allt han säger måste ha täckning i hans eget liv - bara mitt enkla liv, mitt fattiga liv kunde Guds godhet predika. Guds vägar ledde honom till biskopsämbetet, och han visste att han var tvungen att förvalta detta ansvar i handling lika mycket som ord. 

Alla människor är förvaltare och på söndag möter vi i bibeltexterna Jesus när han talar om förvaltarskap. Vad är en god förvaltare? Hur förvaltar vi Guds rike? Hur förvaltar vi Guds skapelse? Varmt välkommen till Viksjö kyrka för gemensam mässa med Jakobsbergskyrkan på söndag kl 11:00. Då får vi fundera mer kring vad det innebär att vara en god förvaltare, att handla så som Gud vill.

Med önskan om Guds rika välsignelse

David Wedegård
Pastor

 

Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v. 28

Bygg inte hus på en sandig strand

Inför åttonde söndagen efter trefaldighet - Andlig klarsyn

Kyrkan säger att människan är Guds avbild (1 mos 1:27). Avbilder av den Gud som skapade hela den vackra värld vi får leva i. Som avbilder av Gud har också vi möjlighet att skapa. Virka, laga mat, spela tuba. Författa, spela fotboll, måla. Sy, göra film, dreja. Allt detta är exempel på spår av Gud hos oss. 

Ett skapande jag tycker är imponerande är byggnation. Tänk att människor kan slänga ihop brädor, metallbitar och sten - vips står där ett hus. Ett hus som håller för stormar, syskonbråk och stora kalas. Som ni förstår på min förklaring av hur man bygger hus har jag själv dåligt med erfarenhet av att bygga, däremot har andra i min familj mer erfarenhet. Mina föräldrar har som hobby att renovera ett 100 år gammalt hus och när rummet för vedpannan skulle byggas förstod jag att de lade ner stor möda och noggrannhet på att gjuta en stadig grund för utbyggnaden. Grunden verkar vara viktig.

I söndagens episteltext (epistel betyder brev på grekiska) använder Paulus byggnation som en liknelse för församlingens liv. Om byggnadens grund skriver han: ”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.” (1 Kor 3:11) Jesus får vara det församlingen hela tiden utgår ifrån och den som vägleder henne framåt.

För att fortsätta i Paulus bildspråk har varje kristen församling många vackra fönster, takkupor och verandor. Vi har smyckat våra ”hus” med olika mötesplatser och verksamheter. Men för att huset ska hålla igenom stormar, men också för tidens gång i generationsväxlingar, måste allt stå rotat i att Jesus Kristus är herre. En församling kan aldrig ha någon eller något annat än honom som grund, hur behjärtansvärda drivkrafter det än må vara. För i den stund grunden byts ut slutar man att vara en församling och blir, som Patrik Hagman uttryckte det, ”som Röda Korset med allsång”.


Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)