Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v.32

 

Plats för bön!

Under sommaren har det funnits tid att komma ikapp med en del uppgifter som legat och väntat ett tag. Bland annat så rör det sig om rent praktiska uppgifter, som att flytta på saker och möblera om i olika rum. För er som varit i kyrkan nyligen så har ni kanske sett att ljusbäraren fått en annan placering i kyrkorummet. Det finns flera skäl till varför vi nu valt att att flytta ljusbäraren från den främre delen till den bakre delen av raden. Dels så blir den person som söker sig till ljusbäraren för att i stillhet och bön tända ett ljus inte så utlämnad framför allas blickar. Det kan finnas ett värde i att i gudsjänstsammanhang kunna dra sig undan från allas blickar, snarare än att träda fram. Dels handlar det också om att vid andra tillfällen kunna erbjuda ett mindre "rum i rummet" för andra typer av samlingar kring bön och tillbedjan. 

Ljusbäraren är en värdefull del av kyrkorummet som har kommit att uppskattas av allt fler. Ett knäfall har också ställts fram för att kunna erbjuda fler möjligheter att använda sin kropp i sin bön. Jag tror inte att bönens olika uttryckssätt blir färre framöver, utan snarare att människans behov av bön tar sig uttryck både i ord och i konkreta handlingar. Vi är kreativa varelser!
Kyrksalen har under lång tid varit en plats där bönen genomsyrat väggarna. Här har dop och nattvard firats. Människor har gråtit och skrattat, längtat och hoppats. Allt blir till personliga rop till Gud om våra enskilda och unika liv. Samtidigt är vi ett kollektiv som kommer inför Gud vid varje Gudstjänst för att fira uppståndelsens dag. Församlingen ber inte bara för sig själv utan bär också hela världen i sin bön. Ingen människa klarar av att bära hela världen bekymmer, men när vi är fler klarar vi betydligt mer.  
I linje med att vi försöker lyfta bönens plats i kyrksalen så har vi pastorer, samt diakon och pastorskandidat (sehemsidan för att se vilka detta egentligen är), kommit fram till att vi ska satsa mer på bön under hösten. Till vår hjälp kommer vi att använda oss av frälsarkransen, som redan funnits med i olika samlingar - främst "Stillhetens rum" som erbjudits varje dag under stilla veckan.
Jag tror att det kristna livet tar sin början i bönen - det förtrogna samtalet med Gud. Ibland är det svårt att be, ibland är det lättare! Församlingen behöver erbjuda tid för bön, då vi kan be tillsammans med ord som samtidigt lär oss att be. Så under hösten, med start torsdagen den 8 september kl 08:00, så kommer det att vara morgonbön i kyrkan. Frälsarkransar finns nu att köpa i kyrkan för den som önskar ha en, men det går givetvis bra att vara med på samlingarna ändå. 
 
David Wedegård
Pastor 

Jakobsbergskyrkans nyhetsbrev v. 31

Somrarna på Bruket

Under mitt livs somrar har jag haft olika arbetsgivare. Jag har t.ex. varit anställd på min morbrors bondgård, på Uppvidingehus men mestadels i olika församlingar. Mitt första jobb var på Alstermo SMUs sommarhem, Alstervik, och jag är tacksam för all tid och energi min församling lade ner för att jag och andra ungdomar skulle få ett första jobb. Jag fick ta ansvar, lära mig att bemöta kunder men också det speciella våffelreceptet som fortfarande sitter inetsat i min hjärnbark. Jag är så tacksam för Alstervik.

I år har jag arbetat på Equmenia Jakobsbergskyrkans sommarställe Bruket. Det har varit fantastiskt roligt, utmanande och utvecklande. Det är en egen värld som är full av möjligheter. Ungdomar får sitt första jobb där de får ta ansvar och utveckla sina ledargåvor. Barn och ungdomar får vistas i en miljö där materiella och andra statusfaktorer från skolans korridorer inte har någon giltighet. Dessutom får de bli sedda av vuxna, leka, nya kompisar och tala om värderingar. Det ska sägas att verksamheten för barn på Bruket inte talar om Gud och tro utan är en diakonal verksamhet där vi får ge vidare av Guds kärlek till de barn som deltar.

I söndagens evangelietext berättar Jesus en liknelse där två söner får samma uppdrag. Den ena svarar att han ställer upp medan den andra tackar nej. Det slutar dock med att det är den nekande sonen som faktiskt gör det som fadern önskade medan den som lovade att ställa upp svek sitt löfte.

På Bruket har vi som är anställda olika koppling till tro och församlingen. Vissa är trygga i sin tro medan andra har mer komplicerat, eller inget alls, förhållningssätt till Jesus. Vare sig de anställda är troende eller inte är jag övertygad om att Jesus gläder sig och vill välsigna somrarna på Bruket. Precis som i Jesu liknelse kan de som ännu inte sagt ja till Guds kärlek fortfarande göra hans vilja och det gläder honom lika mycket som när församlingen gör det.

Equmenia Jakobsbergskyrkan har fått uppdraget att ta hand om Jakobsbergskyrkans barn- och ungdomsarbete. Det är en förening där medlemskap inte kräver en trosbekännelse, till skillnad från församlingen, men som tydligt är grundad i en längtan: att barn och unga får växa, tillsammans med varandra och med Jesus. Be därför med mig en bön för att somrarna på Bruket ska vara en öppning för barn och ungdomar att hitta ett hem hos Equmenia Jakobsbergskyrkan för att den växten ska få fortsätta.

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Gustav Gillsjö
Pastorskandidat

Inför söndagens gudstjänst

Nådens gåvor

Inför TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET  

Söndagens texter riktar tankarna mot kyrkan som kristi kropp med många lemmar, som i sin tur har olika funktioner och uppgifter.

Hur "förvaltar" vi nådens gåvor? 
Vad innebär nådens gåvor för "tro och liv"?


Bön:
Enhetens Gud,
vi tackar dig för vår församling
och för människors olika gåvor.
Hjälp oss att leva förenade med Kristus
vända mot världen
och öppna för varandra. 
I Jesu namn.
Amen. 
Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Markus Landgren
Pastor

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)