Buss till gudstjänster sommaren 2017

 

Från den 2 juli till den 20 aug firar Jakobsbergskyrkan gemensamma gudstjänster med Järfälla församling. För att underlätta resan anordnar kyrkorna en bussresa till och från respektive kyrka. För att ta del av vilken söndag och vilken kyrka som är aktuell se kalendariet.

FÖRE GUDSTJÄNST

1. Bussen går från Jakobsbergskyrkans parkering söndagar kl 10:30 de söndagar som vi firar gudstjänst i någon av Järfälla församlings kyrkor, förutom den 6/8 då vi firar gudstjänst i Maria kyrka.
2. Bussen går från den av Järfälla kyrkor söndagar kl 10:30 som ska fira tillsammans med Jakobsbergskyrkan.

EFTER GUDSTJÄNST

Bussen går till Brukets sommarcafé efter gudstjänsten i den aktuella kyrkan.

EFTER KYRKFIKA PÅ BRUKET

Bussen går tillbaka till Jakobsbergs station samt till den kyrka gudstjänsten firades i.

Att bära och bli buren

På söndag är det den tredje av fyra gudstjänster i juni med temat lärjungaskap.

På pingstdagen inledde Gustav Gillsjö med ”Lärjungaskap - Där allt börjar”. Allt lärjungaskap börjar i mötet med Jesus Kristus och genom bejakandet av hans erbjudande att följa honom. Vi får sedan kraft och vägledning genom den heliga Anden, och vi får säga ”kom med och se” till våra medmänniskor. Att vara en lärjunge är att leva i gemenskap med Jesus och bli mer mänsklig och helare som människa.

Förra söndagen fortsatte David Wedegård utifrån rubriken "Lärjungaskap - Ett liv som förvandlar". Det handlade om mötet med Jesus Kristus som förvandlar - mig, dig och världen”. Vi påmindes om att vi alla bjudits in att vara del av Guds mission. Gud är inte intresserad av det du inte har, utan vill bara välsigna det du har.

Söndagens predikan tar sin utgångspunkt i utmaningen att dela med oss av det vi har fått. Vad innebär det att söka och möta Gud tillsammans med andra? Att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren i en gemenskap som har sitt centrum i Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden.

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Markus Landgren
Pastor

Att lämna allt till Jesus

Vi är nu inne i en serie gudstjänster med temat "Lärjungaskap". Predikan under dessa gudstjänster fokuserar på olika nyanser av vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus. På söndag handlar det om att leva ett liv som förvandlas och förvandlar. 


Equmeniakyrkan, det samfund som vår kyrka tillhör, har en vision att vara ”En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen!” Vi vill vara en kyrka med fokus på att låta människor få möta och erfara Jesus Kristus - Att det är han som leder och förvandlar allt det arbete som vi har. I det första utkastet till Equmeniakyrkans vision stod det: ”En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar - dig och världen.” Då var det någon som hörde av sig och undrade var ”Jag” tog vägen. Personen ansåg att den förvandling som sker i mötet med Jesus också innefattar ett ”jag” - det handlar lika mycket om min egen förvandling. Därför blev det - ”mig, dig och världen”. Det är inte så att människor som säger sig ha en tro på Jesus, och som går i kyrkan regelbundet, redan har uppnått den fulla förvandlingen. Nej, mötet med Jesus är att leva i kontinuerlig och konstant förändring och förvandling. Jesus kan förvandla mig och mitt liv, oberoende av hur långt jag kommit på min vandring med honom. Jesus kan förvandla dig och ditt liv, men han kan också förvandla en hel värld genom oss! Vi tror att det är fullt möjligt att möta Jesus idag, att få erfara den översvallande kärlek han har att ge oss här och nu. Det mötet har potential att förvandla allt!

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

David Wedegård
Pastor

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)