Konfirmation

I morgon kl 11:00 är det gudstjänst med konfirmation i Jakobsbergskyrkan. Våra nio konfirmander har nu kommit till slutet på denna resa. Under ett antal dagar, en hajk, ett läger och några gudstjänster har de fått en litet smakprov på vad den kristna tron och den kristna församlingen handlar om. Men resan tar naturligtvis inte slut där, livet är kantrat av (Guds)upplevelser. Vår förhoppning är att konfirmanderna känner att de har blivit tagna på allvar och att deras frågor har upplevts värda att ställas. Utan frågor stannar livet liksom upp. Nyfikenheten och längtan är starka drivkrafter som ger färg åt livet.

Jag tror det är frågorna snarare än svaren som driver oss framåt. Att vara en kristen är inte samma sak som att ha svaret på livets alla frågor, men det är en tro som ger hopp om det viktigaste i tillvaron. Jesus är vår ledstjärna, och det är honom vi försöker följa. I den kristna tron är sanningen inte primärt en teoretisk utsaga utan det är en person. Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6). I och med det är den kristna tron också en vandring. Vi är alla på väg! 

Låt oss alla uppmuntra dem att fortsätta söka och fråga, och bekräfta att de är människor som är älskade av Gud!

Välkommen till Jakobsbergskyrkan
David Wedegård
Pastor

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)