Konfirmation

I morgon kl 11:00 är det gudstjänst med konfirmation i Jakobsbergskyrkan. Våra nio konfirmander har nu kommit till slutet på denna resa. Under ett antal dagar, en hajk, ett läger och några gudstjänster har de fått en litet smakprov på vad den kristna tron och den kristna församlingen handlar om. Men resan tar naturligtvis inte slut där, livet är kantrat av (Guds)upplevelser. Vår förhoppning är att konfirmanderna känner att de har blivit tagna på allvar och att deras frågor har upplevts värda att ställas. Utan frågor stannar livet liksom upp. Nyfikenheten och längtan är starka drivkrafter som ger färg åt livet.

Jag tror det är frågorna snarare än svaren som driver oss framåt. Att vara en kristen är inte samma sak som att ha svaret på livets alla frågor, men det är en tro som ger hopp om det viktigaste i tillvaron. Jesus är vår ledstjärna, och det är honom vi försöker följa. I den kristna tron är sanningen inte primärt en teoretisk utsaga utan det är en person. Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6). I och med det är den kristna tron också en vandring. Vi är alla på väg! 

Låt oss alla uppmuntra dem att fortsätta söka och fråga, och bekräfta att de är människor som är älskade av Gud!

Välkommen till Jakobsbergskyrkan
David Wedegård
Pastor

Samlingshelg

Bära och bli buren

Hur skapar vi en plats där vi får vara med och bära varandra, bära andra, men också låta oss själva bli burna och bära ut det glada budskapet i världen?

Sedan många år tillbaka har Jakobsbergskyrkans församling bjudit in till en ”samlingshelg” efter sommaren. Det är en tid att få mötas igen efter en period då många av oss befunnit sig på andra platser och levt långt ifrån vardagen. Det är en viktig helg där vi får umgås, samtala, planera, dela visioner och be inför framtiden. Vi får vila i och stärkas av att församling, det är något vi gör tillsammans med Jesus Kristus i centrum. Samtidigt får vi låta oss utmanas och ta avstamp inför det som kommer…

Den 2-3 september möts vi på hemmaplan, i Jakobsbergskyrkan och kommer under lördagen samlas inuti och utanför kyrkan för att:

  • Samtala och fika i mindre grupper. Dela minnen och tankar ifrån sommaren som varit
  • Hjälpas åt att städa och fixa iordning vår samlingsplats
  • Höra mer om något av det som får plats i Jakobsbergskyrkans många rum, samt påminnas om och upptäcka nya aktiviteter, mötesplatser och verksamheter som ryms i vår församling
  • Mötas i bön och tillsammans vara i tystnad och eftertanke

På söndagen möts vi sedan i en samlingsgudstjänst där vi får tacka vår Gud för sommaren som varit och be inför höstens liv i församlingens gemenskap.
Varmt välkommen att fortsätta dela livet och bygga kyrka tillsammans i Jakobsberg.

Lördag 10:00 – 15:00

Hållpunkter för dagen

10:00 Samling i kyrksalen
10:45 Val av grupp
- Inomhus: En samling om offrande och ekonomi
- Utomhus: Vi hjälps åt att praktiskt ta hand om vår byggnad
- För barnen - Kvarnbackslek: Promenad till Kvarnbacken för lekar mm. OBS: Se separat info för barn!  
12:15 Lunch i församlingsvåningen
13:00 Bära och bli buren”
14:15 Sändningsandakt i kyrksalen
14:30 Kom till ro min själ
Efter sändningsandakten finns det fika i församlingsvåningen

Söndag 11:00

Gudstjänst
Kyrkokören, Markus Landgren, David Wedegård
Terminsstart för Barnens gudstjänst

 

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)