Att bära och bli buren

Skriven av David Wedegård on . Posted in News

På söndag är det den tredje av fyra gudstjänster i juni med temat lärjungaskap.

På pingstdagen inledde Gustav Gillsjö med ”Lärjungaskap - Där allt börjar”. Allt lärjungaskap börjar i mötet med Jesus Kristus och genom bejakandet av hans erbjudande att följa honom. Vi får sedan kraft och vägledning genom den heliga Anden, och vi får säga ”kom med och se” till våra medmänniskor. Att vara en lärjunge är att leva i gemenskap med Jesus och bli mer mänsklig och helare som människa.

Förra söndagen fortsatte David Wedegård utifrån rubriken "Lärjungaskap - Ett liv som förvandlar". Det handlade om mötet med Jesus Kristus som förvandlar - mig, dig och världen”. Vi påmindes om att vi alla bjudits in att vara del av Guds mission. Gud är inte intresserad av det du inte har, utan vill bara välsigna det du har.

Söndagens predikan tar sin utgångspunkt i utmaningen att dela med oss av det vi har fått. Vad innebär det att söka och möta Gud tillsammans med andra? Att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren i en gemenskap som har sitt centrum i Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden.

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

Markus Landgren
Pastor

Veckobrev

JAKOBSBERGSKYRKANS VECKOBREV

Vill du ta del av Jakobsbergskyrkans veckobrev?
Veckobrevet skickas ut via mail.
Följ länken för att börja prenumerera!

Tryck här?

 

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)