Att lämna allt till Jesus

Skriven av David Wedegård on . Posted in News

Vi är nu inne i en serie gudstjänster med temat "Lärjungaskap". Predikan under dessa gudstjänster fokuserar på olika nyanser av vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus. På söndag handlar det om att leva ett liv som förvandlas och förvandlar. 


Equmeniakyrkan, det samfund som vår kyrka tillhör, har en vision att vara ”En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen!” Vi vill vara en kyrka med fokus på att låta människor få möta och erfara Jesus Kristus - Att det är han som leder och förvandlar allt det arbete som vi har. I det första utkastet till Equmeniakyrkans vision stod det: ”En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar - dig och världen.” Då var det någon som hörde av sig och undrade var ”Jag” tog vägen. Personen ansåg att den förvandling som sker i mötet med Jesus också innefattar ett ”jag” - det handlar lika mycket om min egen förvandling. Därför blev det - ”mig, dig och världen”. Det är inte så att människor som säger sig ha en tro på Jesus, och som går i kyrkan regelbundet, redan har uppnått den fulla förvandlingen. Nej, mötet med Jesus är att leva i kontinuerlig och konstant förändring och förvandling. Jesus kan förvandla mig och mitt liv, oberoende av hur långt jag kommit på min vandring med honom. Jesus kan förvandla dig och ditt liv, men han kan också förvandla en hel värld genom oss! Vi tror att det är fullt möjligt att möta Jesus idag, att få erfara den översvallande kärlek han har att ge oss här och nu. Det mötet har potential att förvandla allt!

Välkommen till Jakobsbergskyrkan

David Wedegård
Pastor

Månadsbrev

VILL DU FÅ UPPDATERINGAR OM VAD SOM HÄNDER I FÖRSAMLINGEN?

Då ska du prenumerera på Jakobsbergskyrkans månadsbrev!

Månadsbrevet skickas ut via mail och innehåller dels information om vad som är på gång men fylls också med tankar om kristen tro och församlingens liv. 

Tryck här för att börja prenumerera!

Här finns vi

Kontouppgifter

KONTON
Församlingens plusgiro: 2 66 37-9
Församlingens bankgiro: 313-5050
Församlingens Swish-nummer: 123 123 71 55
Församlingen: 6184 030 064 198 (SHB)
Missionsgåvan: 90 03 28 – 6 (nytt)
Equmenia Jakobsbergskyrkan: 57 64 00-6 (pg)

FÖRSAMLINGSNUMMER
2617 (Anges bl.a. vid inbetalning
till Missionsgåvan)